ไปที่ส่วนข้อมูลหลักยินดีต้อนรับ คุณยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ เริ่มต้นส่วนข้อมูลหลัก รูปแบบที่พิมพ์ได้ ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ ไม่ได้เปิดใช้งานคุกกี้บนเบราเซอร์ของคุณ โปรดเปิดใช้งานคุกกี้ในการตั้งค่าเบราเซอร์ของคุณและรีเฟรชเบราเซอร์ของคุณเพื่อดำเนินการต่อ 

ข้อตกลงเรื่องการรักษาข้อมูลส่วนตัว 

เลือกภาษา 

ขั้นตอนต่อไปคุณจะมีโอกาส ได้ดูรายละเอียดของงานและเข้าสู่ขั้นตอนการสมัครงานกับบริษัทอเมริกันเอ็กซ์เพรสซึ่งมีหลายขั้นตอนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน ทักษะและความสนใจของผู้สมัคร  

 
เมื่อคุณคลิกปุ่ม “NEXT”ข้างล่างนี้ นั่นหมายถึงว่าคุณยอมรับและเห็นด้วยว่า:  
  • ข้อมูลต่างๆที่คุณให้มานั้นเป็นความจริงและถูกต้อง
  • หากการสมัครงานของคุณมีการให้ข้อมูลที่ให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นเท็จ หรือไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับประสบการณ์หรือทักษะในการทำงานแล้วบริษัทฯอาจ ปฏิเสธพักงานหรือเลิกจ้างการจ้างงานได้
  • บริษัทอเมริกันเอ็กซ์เพรสอาจทำการเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังรายละเอียดในคำแถลงการณ์เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในการสมัครงานออนไลน์
  • หากตำแหน่งงานที่คุณสมัครเป็นของบริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส โกลบอลบิสซิเนสแทรเวล, บริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส จะเป็นผู้พิจารณาใบสมัครงานและข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของบริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส โกลบอลบิสซิเนสแทรเวลนั้น